Skänk din aktieutdelning skattefritt

Genom att skänka din aktieutdelning direkt till Barnfonden slipper du att betala utdelningsskatt. Då ökar värdet på din gåva med mer än 40 procent!

Din gåva används till särskilt utvalda projekt inom utbildning, hälsa och försörjning. Genom din gåva skänker du framtidshopp och förändrar tillvaron för barn och familjer långt härifrån!

Så gör du för att skänka din utdelning

Utdelning på börsaktier: För att kunna skänka din utdelning skattefritt till Barnfonden, måste du ändra uppgift om mottagare (rättighetshavare) av utdelningen minst en vecka före bolagsstämman. Det gör du via din bank eller din fondkommissionär. Skriv ut Gåvoblanketten, som är förifylld med uppgifter om Barnfonden som rättighetshavare och Barnfondens 90-konto. Kontakta sedan din bank eller fondkommissionär för att säkerställa att gåvan registreras före bolagsstämman i de bolag som du äger aktier i.

Om du är kund hos Avanza eller Nordnet kan du enkelt ändra mottagare själv på deras hemsida.

Utdelning från fåmansbolag: Be din bank hjälpa dig att skänka utdelningen. Det rekommenderas att du upprättar ett gåvobrev med tillhörande dokument, som bevis vid revision.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Barnfonden på 040-12 18 85 eller info@barnfonden.se. Du kan också läsa mer på www.aktiegavan.se.

Tänk på:

  • Gör Barnfonden till mottagare (rättighetshavare) minst en vecka före bolagsstämman
  • Kontant utdelning från börsnoterade aktier samt kontant utdelning från fåmansbolag kan skänkas skattefritt
  • För att gåvan ska bli skattefri måste den ske före bolagsstämman i det aktuella bolaget

Så används pengarna

Gåvan används till att stödja utsatta barn och deras familjer genom långsiktiga insatser inom utbildning, hälsa och försörjning.


Anmäl dig här:

Jag vill bli
Speciella önskemål
Mina personuppgifter

Vill du bli fadder till mer än ett barn eller ha hjälp med din anmälan? Kontakta Barnfonden på 040- 12 18 85 eller mejla info@barnfonden.se

Barnfonden behandlar dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen. Läs om PuL.