Barnfonden ger fler barn i Kambodja födelsebevis

 

Kambodja_2016_UP_Återrapport_Fodelseattest_4

Sip Ham Yah är mamma till två pojkar, 6 år respektive 4 månader gamla, och hon har nu sett till att båda har blivit registrerade och fått födelsebevis. Efter att fått ökad kunskap om hur viktigt det är med ett födelsebevis, kände hon ett stort personligt ansvar för att hennes egna barn skulle få ett sådant.

Många barn i Kambodja, framförallt på landsbygden, saknar födelsebevis. Utan födelsebevis kan du inte gå klart skolan, rösta i val eller på andra sätt fullt ut delta i samhället som en fullvärdig medborgare. Genom en insats finansierad av våra  givare har Barnfonden nu sett till att många fler barn i Kratieprovinsen i Kambodja fått ett födelsebevis. Stärkta av framgången fortsätter vi med ett nytt liknande projekt i ett närliggande område.

Köp ett födelsebevis i Barnfondens webbshop

Över 200 miljoner barn i världen saknar ett födelsebevis. På ett sätt kan man säga att de här barnen inte existerar. Eller att de existerar som halva medborgare. Barnfondens arbete handlar mycket om att stärka barn runt om i världen, att få barn att se och känna sitt eget värde, förstå och ta tillvara sina rättigheter. Men utan ett bevis på att man existerar blir det betydligt svårare att ta tillvara sina rättigheter. Det är en av anledningarna till att det är så viktigt att fler barn registreras vid födseln och får ett födelsebevis.

Samhällsplanering blir lidande när födelsebevis saknas

En annan viktig anledning är att det blir betydligt enklare för ett samhälle att planera för framtiden om man vet hur många barn som föds varje år. Då vet du också på ett ungefär hur många skolor som behöver byggas, vilken kapacitet hälso- och sjukvård måste kunna klara av och hur infrastrukturen behöver förbättras.

I Kambodja är det många som saknar ett födelsebevis, inte minst på landsbygden. Kunskapen om varför det är viktigt med ett födelsebevis är ofta låg, både bland föräldrar, hälsoarbetare och myndighetspersoner. Många vet inte hur man får ett födelsebevis, vilka dokument man behöver eller vad det kostar.

Vårt mål: Ge fler barn i Kambodja födelsebevis

Barnfonden har under 15 månader arbetat för att fler barn och ungdomar i ett 40-tal byar i Kratieprovinsen strax nordost om Kambodjas huvudstad ska få födelsebevis. För att förändringen ska bli varaktig har insatser gjorts för att öka kunskapen på alla nivåer i samhället om barns rätt till födelsebevis, vikten av ett födelsebevis samt och vad man måste göra för att få ett födelsebevis. Utbildningsinsatser har riktats mot föräldrar, lärare, rektorer, hälsoarbetare, myndighetspersonal med flera.

Kambodja_2016_UP_Återrapport_Fodelseattest_5

Phat Sakoun, 21 år, tillsammans med sin dotter.

Phat Sakoun är 21 år och bor i byn Veal Kansaeng i Kratieprovinsen. När hennes dotter var nyfödd såg hon till registrera hennes födsel och få ett födelsebevis. Phat Sakoun säger:

-Jag såg till att registrera min dotter för att det är viktigt för henne att ha ett födelsebevis. Som medborgare behöver hon ha ett formellt namn och en nationalitet registrerad. Utan ett födelsebevis är hon inte en fullvärdig kambodjansk medborgare. Födelsebeviset är viktigt för att kunna börja och fullfölja skolan och för att få en legitimation. I framtiden kan hon söka arbete i andra länder eller fortsätta studera i en större stad.

Barnfonden har gett dubbelt så många barn födelsebevis

Registrering av födslar och utdelning av födelsebevis har genom Barnfondens insatser ökat markant i berörda områden. Målet var att runt 75 procent nyfödda ska ha ett födelsebevis, men i många av fall har man nått över 80 procent och i en del nästan 100 procent. Detta att jämföra med innan projektet då sifforna istället kunde vara 25-30 procent i mer avlägsna byar och 40-50 procent i mer centrala byar. Mest har antalet registreringar av nyfödda ökat, men även bland barn i skolåldern har man sett en markant skillnad jämfört med tidigare.

Förändring både på kort och lång sikt

Kunskapen hos nyckelpersoner så som hälsoarbetare, myndighetspersonal, rektorer och lärare, ungdomar och föräldrar om vikten av registrering och födelsebevis har dessutom ökat markant. Det innebär dels att fler barn registreras och får sina födelsebevis tidigare, men också att föräldrar tar bättre hand om barnens födelsebevis då de nu vet att det är en viktig värdehandling. I och med att kunskapen sprider sig bland många olika aktörer i samhället är det troligare att fler kommer registrera sig och få födelsebevis också i kommande generationer. Barnfondens insats, som inte varit möjlig utan stödet från våra givare, har alltså positiva effekter både idag och i framtiden.

Köp ett födelsebevis i Barnfondens webbshop.

 


Anmäl dig här:

Jag vill bli
Speciella önskemål
Mina personuppgifter

Vill du bli fadder till mer än ett barn eller ha hjälp med din anmälan? Kontakta Barnfonden på 040- 12 18 85 eller mejla info@barnfonden.se

Barnfonden behandlar dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen. Läs om PuL.