Ecuador

flag_ecuador

Officiellt namn: República del Ecuador/ Republiken Ecuador
Yta: 257 762 km²
Huvudstad: Quito
Antal invånare: 13 774 909 (2010)
Statsskick: republik, enhetsstat
Medellivslängd: 74,5

Vårt arbete

I Ecuador samarbetar Barnfonden med ChildFund som har arbetat i landet sedan 1985. I dagsläget stödjer faddrar genom ChildFund ca 27 000 barn och deras familjer. ChildFund är en politiskt och religiöst obunden organisation som ger stöd till familjer oavsett deras trosuppfattning.

I alla länder där Barnfonden arbetar ligger fokus på insatser inom utbildning och hälsa. Det startas också olika projekt för att öka familjernas inkomst. Hur programmen är upplagda varierar från land till land och från projekt till projekt eftersom arbetet anpassas efter lokala förhållanden och efter familjernas egna önskemål. I fältarbetet eftersträvas en hållbar utveckling och hjälp till självhjälp. Familjerna är därför själva mycket delaktiga i arbetet.

ChildFund Ecuadors hälsoprogram fokuserar på att förbättra saniteten och ge familjerna tillgång till rent vatten, som är en grundförutsättning för att barnen ska få en hälsosam och säker uppväxtmiljö. Det ökande problemet med sophämtning och hantering av sopor håller på att lösas genom enkla strategier som involverar de boende i projektområdena. Till exempel fraktas avfall med hästvagnar till en plats där det omvandlas till gödningsmedel.

De samhällen ChildFund arbetar med i Ecuador anordnar så kallade Hälsofestivaler två till fyra gånger årligen. I samband med festivalerna genomförs stora hälsoprojekt såsom vaccinationer, utbildning i familjeplanering, kurser i att laga näringsrik mat med mera.

Familjerna erbjuds utbildningar och workshops. I kombination med detta erbjuder man mikrokrediter, som är små lån som administreras inom projektet. Lånet kan till exempel gå till att köpa in en symaskin för att starta en egen syateljé.

Levnadsförhållanden

Klyftorna mellan rika och fattiga är stora i Ecuador. Hälften av invånarna lever i fattigdom.

Liksom i många andra sydamerikanska länder pågår en kraftig urbanisering. Många människor flyttar till städerna i hopp om arbete och bättre levnadsstandard, men städerna har inte infrastruktur att hantera den hastiga tillströmningen av människor. Det finns inte heller arbete till alla och många tvingas arbeta som gatuförsäljare eller diversearbetare.

På landsbygden lever stora familjer i dåliga hus som de ofta hyr och därför tvingas flytta ofta. På grund av trånga och ohygieniska boendeförhållanden och brist på rent vatten lider många barn av diarré, parasiter, undernäring, lung- och hudsjukdomar och andra sjukdomar som under andra förhållanden skulle vara lätta att förebygga.

Vården brister i både kapacitet och utrustning, speciellt på landsbygden. Dock har landets oljeinkomster lett till viss utbyggnad av hälsovården samt ett socialförsäkringssystem för dem som har eller har haft en anställning. De allra flesta ecuadorianer står emellertid utanför dessa skyddsnät eftersom de inte haft en formell anställning. Många ecuadorianer söker sig varje år utomlands för att få arbete.

Befolkning och språk

Den största befolkningsgruppen är mestiser det vill säga personer med blandat indianskt och europeiskt ursprung. Indianbefolkningen är uppdelad på ett tiotal folkgrupper med stora kulturella skillnader. Indianerna har ofta diskrimineras av mestiser och vita, men sedan 1986 har de organiserat sig och ökat sitt politiska inflytande. I kustområdet bor svarta ecuadorianer som är ättlingar till slavar från 1600-talet. Även de svarta diskrimineras och har om möjligt ännu mindre inflytande än indianerna.

Ecuadors två officiella språk är spanska och quichua, en ecuadoriansk variant av inkaspråket quechua. Över två miljoner människor talar något av landets många indianspråk.

Kultur och religion

Spanjorerna förde med sig den katolska tron och den har blivit landets största religion. Många indianer utövar dock traditionella religiösa ceremonier vid sidan av kristendomen. År 1904 skildes kyrkan från staten och religionsfrihet infördes. Samtidigt började protestanter att missionera i landet. Protestanterna har i regel varit mindre toleranta än den katolska kyrkan gentemot de indianska traditionerna.

Ecuadors geografiska och etniska mångfald ger en rikedom av kulturer med vitt skilda traditioner och ursprung.

Geografi och klimat

EcuadorEcuador kan delas in i tre huvudregioner. I öster finns det regnskogsbevuxna låglandet El Oriente som har tropiskt klimat. Vid Stilla havet i väster ligger kustlandet La Costa som domineras av tropisk skog och odlingar. Däremellan löper höglandet La Sierra som är en del av Anderna. I La Sierra ligger huvudstaden Quito. Där finns även aktiva vulkaner och vulkanutbrott och jordbävningar förorsakar emellanåt stora katastrofer i området.

Ecuador drabbas ibland av El Niño, en varm stillahavsström som uppträder med tre till tio års mellanrum och orsakar stora väderstörningar med bland annat översvämningar som följd.

Historia

Ecuador har varit befolkat sedan ca tiotusen år. De första invånarna var jägare som levde på högplatån. Runt år 1480 blev området en del av Inkariket med bas i Peru. Spanjorerna, som inledde erövringen av Amerika med Columbus ankomst 1492, nådde Ecuador på 1520-talet. Samhällsstrukturerna slogs sönder och indianerna tvingades nu betala skatt till erövrarna. Under spanjorernas styre minskade den inhemska befolkningen till hälften. Sjukdomar och tvångsarbete i gruvor dödade många. På 1600-talet fanns så få indianer kvar att afrikanska slavar skeppades in som arbetskraft.

När befrielsekrigen spred sig över Sydamerika i början av 1800-talet blev Ecuador fritt från spanjorerna och en del av Stor-Colombia, grundat av frihetshjälten Simon Bolívar. Helt självständigt blev Ecuador år 1830.

Ekonomi

Olja och bananer är Ecuadors viktigaste inkomstkällor. Beroendet av några få råvaror gör landet sårbart för ändringar av världsmarknadspriserna. Detta bidrar även till en instabil inrikespolitik då ett år med höga priser på olja och bananer gör att befolkningen kräver stora sociala förbättringar. När priserna sedan faller tvingas regeringen till snabba åtstramningar.

Även om oljeutvinningen är en stor inkomstkälla så leder den även till miljöförstöring. I El Oriente har stora mängder spillolja runnit ut i floderna och i marken och detta har haft förödande effekter för de fattiga indianerna i området.

Turismen har på senare år blivit en av landets viktigaste inkomstkällor. Landet kan erbjuda både berg, stränder, tropisk regnskog och ett rikt växt- och djurliv. Främst utvecklas ekoturismen och flera indianfolk bedriver egna turistprojekt.


Anmäl dig här:

Jag vill bli
Speciella önskemål
Mina personuppgifter
Ange ditt personnummer här
(för skattereduktion)
Jag är

Vill du bli fadder till mer än ett barn eller ha hjälp med din anmälan? Kontakta Barnfonden på 040- 12 18 85 eller mejla info@barnfonden.se

Barnfonden behandlar dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen. Läs om PuL.

* Du har rätt till skatteavdrag med 25 %. Gåvorna måste vara minst 200 kr per gång och minst 2 000 kr per år. Du måste vara över 18 år och betala skatt i Sverige. Läs mer