Kap Verde

flag_kap_verde

Officiellt namn: República de Cabo Verde/ Republiken Kap Verde
Yta: 4 033 (2010)
Huvudstad:  Praia
Antal invånare: 512 582 (2010)
Statsskick: republik, enhetsstat
Medellivslängd: 71

Kap Verde ligger cirka 50 mil utanför Senegal på Afrikas västkust. Landet är ungefär lika stort som Gotland och består av 15 vulkaniska klippöar, men bara nio är befolkade. Landets huvudstad Praia ligger på ön São Tiago. Kap Verde är bergigt och klippigt och drabbas ofta hårt av torrperioder. Endast här och var bryts landskapet av gröna fläckar, bananodlingar eller oaser. Det kan idag vara svårt att förstå hur landet en gång fick sitt namn – ”De gröna öarna”.
kap_verde

Historia

Det var en expedition utsänd av den portugisiske kungen Henrik Sjöfararen, som 1456 upptäckte den ensligt belägna ögruppen. Kap Verde gjordes till en bas för den portugisiska handeln med Västafrika. Den första bebyggelsen förlades till ön São Tiago men spred sig snart till flera öar till följd av den lönsamma slavhandeln. Öarna administrerades länge tillsammans med Guinea-Bissau, men fick år 1879 status som egen koloni inom det portugisiska imperiet. Deras strategiska läge gjorde dem till en utmärkt bunkringshamn för fartygstrafiken över Atlanten. Ända fram till 1960-talet tvångsrekryterades tusentals kapverdier som arbetskraft till kakaoplantagerna på ön São Tomé.

Modern historia

1956 grundades Afrikanska självständighetspartiet för Guinea och Kap Verde (PAIGC). Partiet skulle, med kapverdiern Amilcar Cabral som ledare, verka för båda koloniernas självständighet. Medan ett utbrett gerillakrig utkämpades i Guinea-Bissau begränsades kampen på Kap Verde till enstaka attentat och sabotageaktioner. In i det sista hoppades konservativa kretsar i Portugal och på Kap Verde att kapverdierna skulle vilja stanna kvar som en del av Portugal. Men ögruppen fick sin självständighet efter den portugisiska diktaturens fall och blev formellt en suverän stat den 5 juli 1975.

Politisk utveckling

Kort efter självständigheten 1975 hölls de första allmänna valen, där PAIGC-ledaren (Kap Verdes afrikanska självständighetsparti, som senare bytte namn till PAICV) Aristides Pereira valdes till landets förste president. Den nya nationen stod inför stora problem med att forma landets politiska system och att klara öarnas ekonomiska överlevnad. Vid tiden för självständigheten levde också tanken på en framtida union mellan Kap Verde och Guinea-Bissau, men alla planer på ett samgående mellan länderna övergavs när den guineanska regeringen störtades i en statskupp 1980.

Växande protester från kyrkan och välutbildade kapverdier ledde till att PAICV 1990 gav upp det politiska monopol som man haft sedan självständigheten. Året därpå kunde kapverdierna välja mellan två partier: PAICV och den inte ens årsgamla Rörelsen för demokrati (MPD). Regimskiftet efter valet 1991 gick smidigt. Liberaliseringen av den ekonomiska politiken som inletts av PAICV tog fart med privatiseringar och borttagande av statliga subventioner. I följande val i december 1995 lyckades MPD vinna igen och flera nya partier har bildats sedan dess.

Befolkning

De europeiska kolonisatörerna kom i huvudsak från Portugal. Många européer fick barn med de afrikanska slavar de förde med sig. Drygt två tredjedelar av befolkningen är därför av blandat ursprung. Resten är i huvudsak svarta.

Inflyttningen till städerna, främst huvudstaden Praia, har ökat under 1990-talet. Nästan en tredjedel av befolkningen lever på svältgränsen. Ensamstående kvinnor med barn tillhör dem som har det sämst ställt, men nästan alla kapverdier har tillgång till grundläggande hälsovård. Medellivslängden på 69 år är en av de högsta i Afrika. Befolkningstillväxten är relativt hög, 2,8 procent, trots att torkan och bristen på arbete varje år tvingar tusentals kapverdier att lämna hemlandet. Minst en halv miljon kapverdier bor utomlands, de flesta i USA, Europa eller andra afrikanska länder.

De flesta kapverdier talar en form av kreol som är en blandning av portugisiska och olika afrikanska språk. 1999 fick kreol status som officiellt språk vid sidan av portugisiskan. De flesta kapverdier är katoliker.

Källa: UI:s Landguiden.


Anmäl dig här:

Jag vill bli
Speciella önskemål
Mina personuppgifter
Ange ditt personnummer här
(för skattereduktion)
Jag är

Vill du bli fadder till mer än ett barn eller ha hjälp med din anmälan? Kontakta Barnfonden på 040- 12 18 85 eller mejla info@barnfonden.se

Barnfonden behandlar dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen. Läs om PuL.

* Du har rätt till skatteavdrag med 25 %. Gåvorna måste vara minst 200 kr per gång och minst 2 000 kr per år. Du måste vara över 18 år och betala skatt i Sverige. Läs mer