Från Slovakien till Sverige med många stopp på vägen

12 års humanitärt arbete i Malawi, Algeriet och Palestina har gett Katarina Korenkova stor erfarenhet av utvecklingsarbete. Hon har främst arbetat med flykting- och hälsofrågor och med stor kunskap från åren i fält börjar hon nu sin tjänst som programhandläggare på Barnfonden. Arbetsplatsen är ny och så är även Malmö som stad och Sverige som land.

Det var januari och vinter när Katarina flyttade till Sverige. Nu har det gått flera månader sedan flytten och hon föredrar att prata engelska, men förstår mer och mer svenska. Två kvällar i veckan sitter Katarina i skolbänken på SFI och det där att lära sig ett nytt språk kan hon sedan tidigare. Efter två år i Palestina pratar hon arabiska och språket hålls nu vid liv genom hennes man, som är från Betlehem.

Katarina

Sex månader blev till åtta år

Katarina är född i Slovakien och flyttade till Storbritannien som 19-åring. Efter studier i internationellt utvecklingsarbete praktiserade hon i Malawi med inriktning på HIV/Aids-förebyggande arbete. Tanken var att stanna i landet i sex månader men under praktiktiden föddes en idé som hon snabbt förverkligade och Katarina blev kvar i åtta år.

– ­Jag såg att det fanns ett behov av att utveckla hälsovården i Malawi och nå ut med information på lokala språk. Det ledde till att jag startade en ideell organisation som publicerade information och böcker om hälsovård på de lokala språken, säger Katarina.

Hon fortsätter att berätta om boken ”Where There is No Doctor” av David Werner. Den finns idag på 50 olika språk och hjälper människor som inte har möjlighet att komma till sjukvården att få råd och stöd i hur de kan upptäcka och behandla vanliga sjukdomar och skador. Boken har ett lätt språk och illustrationer som gör den mycket användarvänlig. Boken har haft stor påverkan för miljontals människor som lärt sig hur de själva kan agera på bästa sätt om ett barn till exempel har diarré eller lider av undernäring.

När Katarina flyttade till Malawi fanns Werners bok inte på de lokala språken i landet men behovet var stort. Katarinas organisation arbetade under flera år med att publicera ”Where There is No Doctor” på lokala språk och de fick erkännande av Malawis hälsomyndighet som rekommenderade boken.

Katarinas nya roll i Barnfonden

Utöver åren i Malawi har Katarina arbetat med flyktingfrågor i Algeriet, Sydkorea och Australien. Innan flytten till Sverige bodde hon två i Palestina där hon arbetade med utvecklingsarbete inom området psykisk hälsa.

På Barnfonden är Katarina en av fyra medarbetare på programavdelningen. Tillsammans arbetar de med hela kedjan, från det att en projektidé föds, till dess den är finansierad, genomförd och utvärderad. Programavdelningen arbetar också med att söka medel för att finansiera och utveckla projekt i Afrika, Asien och Latinamerika.

– Min uppgift på Barnfonden är tillsammans med våra partners ta fram bra projekt och säkerställa att de finansieras. Jag kommer också att utveckla arbetet med hur vi kan bli ännu mer transparenta så att alla kan följa våra projekt från start och under tiden de bedrivs. Jag hoppas och tror att mina 12 år i fält kan hjälpa till att berika och utveckla Barnfondens arbete.

Anna-Maria är rustad för katastrof

Under fem intensiva dagar har Anna-Maria Romberg från Barnfondens programavdelning fått träning i katastrofhjälp. Tillsammans med 15 andra deltagare, bland annat från Läkare utan Gränser och Röda Korset, har hon deltagit i simulerade katastrofer och lärt sig mer om hela kedjan som måste fungera vid en humanitär insats.  

Barnfonden är en utvecklingsorganisation och vårt fokus är inte på nödhjälp. Anna-Maria berättar varför den här typen av utbildning ändå är högst relevant för vårt arbete:

– Barnfondens roll är att arbeta för att öka motståndskraften i utsatta områden och göra ett samhälle bättre rustat när en katastrof väl slår till. På det sättet minskar vi omfattningen av skadorna och därför är vårt långsiktiga arbete tätt kopplat till akut nödhjälp.

annamaria

Höga krav i en tuff branch

Svenska SIDA anordnar den här femdagarskursen tillsammans med brittiska RedrUK, som tränar organisationer i fältarbete och katastrofinsatser. Under kursens gång blandas teori med praktik och deltagarna får spela rollspel och lära sig hur de kan agera i olika nödsituationer.

– Vi pratade mycket om vad humanitärt arbete innebär. Det är en av de tuffaste branscher du kan arbete i. Det ställs stora krav, tiden är ofta knapp och budgeten väldigt liten. Det förväntas mycket av dem som arbetar i fält och många ser inte allt arbete som pågår bakom kulisserna, berättar Anna-Maria.

Vi behöver både lyssna och agera

Barnfonden fokus vid katastrofer är barns rätt till trygghet och skydd. I det här arbetet har vi ett stort ansvar. Anna-Maria och hennes kursdeltagare pratade mycket om vilket ansvar vi som organisationer har. När vi är i ett område och ger stöd måste vi vara lyhörda och lyssna på dem som tar emot hjälpen. Och det räcker inte med att lyssna. Vi ska agera på deras återkoppling och både barn och vuxna ska vara involverade i allra högsta grad.

Vad är det som motiverar?

Anna-Maria arbetar som programhandläggare på Barnfonden och hon berättar att kursen på många sätt handlade om motivation:

– Vi fick alla fråga oss varför vi gör det vi gör. Jag arbetar med humanitära frågor för att det går helt i linje med mina värderingar. Jag har en utbildningsbakgrund inom mänskliga rättigheter och det är min nisch. Jag tror på idén att varje människa ska ha rättigheten att forma sin egen framtid, och få goda förutsättningar till att överleva, växa upp och utveckla sin fulla potential som människa.

Vid en humanitär insats är det många organisationer som arbetar tillsammans. Anna-Maria berättar att det var en ögonöppnare för henne att lära sig mer vilket stort säkerhetssystem som ligger bakom arbetet i fält. Det är många regler och internationella lagar som ska följas och barns rätt till trygghet och skydd ska alltid beaktas.

Värsta översvämningarna i Sri Lanka på 14 år

I de södra och västra delarna av Sri Lanka har 77 000 människor tvingats bort från sina hem på grund av de värsta översvämningarna i landet på 14 år. Över en halv miljon människor påverkas av de stora vattenmängderna som kom i slutet av maj månad. Översvämningsvattnet är nu på tillbakagång, men det kommer att ta flera veckor att städa upp i de drabbade områdena.

Översvämningarna har hittills krävt 200 dödsoffer, varav 44 skolbarn. Risken för mer regn och jordskred till följd av vattenmassorna är fortfarande stor. Många som tvingats fly sina hem bor därför än i tillfälliga boenden. Det är bland annat tält, skjul och skolor som ger tusentals människor tak över huvudet just nu.

srilanka

Barn blir särskilt utsatta

Vår samarbetspartner, ChildFund Sri Lanka, förbereder nu en katastrofinsats i de områden som är värst drabbade. Fokus är att se till att utsatta barn får skydd genom så kallade ”Child Centered Spaces” – barnvänliga platser – för 600 barn på sex olika center.

Här hjälper volontärer till för att skapa en trygg miljö för barnen där de kan leka och bara få vara barn. De här centra finns också till för att ge psykosocialt stöd till drabbade barn som många gånger är chockade och traumatiserade.

Förutom att ge stöd här och nu samarbetar vi med myndigheter och ledare på lokal nivå för att utveckla arbetet med barns rättigheter i Sri Lanka.

Ofattbara mängder regn

Områdena Galle, Mathara, Kaluthara, Rathnapura, Gampaha och Colombo har drabbats hårdast. På vissa platser har det uppmätts hela 573 mm regn. Inga av Barnfondens fadderprojekt är drabbade av översvämningen i nuläget. Skulle situationen förändras kommer vi att informera våra svenska faddrar om detta.

 

Det behövs mer resurser för att stoppa våld mot barn

I den nya internationella rapporten Counting Pennies ser vi för första gången hur mycket av det totala biståndet i världen som går till att bekämpa våld mot barn. Varje år drabbas mer än en miljard barn av någon form av våld. Trots detta går bara 0.6 procent av det totala statliga utvecklingsbiståndet i världen till att stoppa våld mot barn. Barnfonden är en av organisationerna bakom rapporten.

I rapporten Counting Pennies, som publicerades den 24 maj, framgår det att det totala statliga utvecklingsbiståndet i världen år 2015 var 174 miljarder dollar. Mindre än 0.6 procent av den här summan gick till att stoppa våld mot barn. Stödet är förhållandevis litet även från de länder som ger mest – däribland Sverige.

– Jag hoppas att den här rapporten ska bli en ögonöppnare, både för regeringar och hjälporganisationer. Att stoppa våld mot barn är ett av de nya hållbarhetsmålen i Agenda 2030, och om vi verkligen ska nå det målet måste mer biståndspengar användas till just detta, säger Anna Svärd, generalsekreterare på Barnfonden som är en av organisationerna bakom undersökningen.

RS30827_handpainted-butterflies-2015224_cropNya mål ska vara uppfyllda 2030

Våld mot barn äventyrar barns utveckling, hälsa och utbildning. Det är ett globalt problem som leder till stort lidande och som innebär en mycket hög kostnad för samhället. FN:s globala mål för en hållbar utveckling inkluderar tydligt målet att få stopp på alla former av våld mot barn (delmål 16.2). Senast 2030 ska målen vara uppfyllda och i rapporten framgår det att mer resurser behöver avsättas för att eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld eller tortyr mot barn.

RS31357_news-png hotline launch

Sverige bland de länder som ger mest

– Samtidigt som vi vill rosa alla de stater som kämpar för att stoppa våld mot barn, är det djupt oroande att mindre än 1,1 miljarder dollar av det samlade statliga utvecklingsbiståndet i världen beräknas vara öronmärkt för att bekämpa det här omfattande humanitära problemet, säger Marta Santos Pais, FN: s generalsekreterares särskilde representant för våld mot barn.

80 procent av det globala stödet för att stoppa våld mot barn kommer från sex givare: Kanada, USA, Sverige, Storbritannien, Tyskland och EU-institutioner. Även för de länder som ger mest, däribland Sverige, är stödet förhållandevis litet.

Om undersökningen:

Undersökningen har utförts av Development Iniative på uppdrag av World Vision International, SOS Children’s Villagages, Save the Children och Barnfonden/ChildFund Alliance. Development Iniatiative arbetar med att mäta och analysera data och information om det internationella utvecklingsarbetet. Underlaget kommer från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD).

Läs rapporten Counting Pennies

 

Välkommen Anna Svärd

– Barnfondens nya generalsekreterare

Anna har så länge hon kan minnas haft en stark dragningskraft till att utveckla, se möjligheter och framför allt arbeta med engagemangsfrågor. Att tillträda som generalsekreterare för Barnfonden är nytt och utmanande, men det stora engagemanget och att leda ett team är Anna mycket väl bekant med.  

För två år sedan gjorde Anna och hennes familj en resa. Hon beskriver den själv som en tvärtomresa. De lämnade storstaden och flyttlasset gick från Stockholm till ett litet samhälle på skånska Österlen.

anna_grind

– Där vi bor idag är det på så många sätt lättare att leva ett hållbart liv. Flytten gjorde att vi fick möjlighet att stanna upp och lyssna. Hade jag inte gjort det hade jag inte suttit här idag, berättar Anna.

Stort engagemang för mänskliga rättigheter

Anna har lång erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsfrågor, senast som hållbarhetschef på försäkringsbolaget Trygg-Hansa. Hållbarhet har varit det övergripande affärsområdet och i det har hon alltid engagerat sig mycket för mänskliga rättigheter med särskilt fokus på barn.

– I många av mina roller har jag arbetat med ideella organisationer, bland annat Alzheimerfonden och Svenska livräddningssällskapet. Jag har alltid dragits till att arbeta med engagerade människor som vill göra skillnad, säger Anna.

Ateljén är hennes oas

Om engagemanget är något som ger Anna kraft och energi så är familjen och målandet det som ger henne ro. Genom att måla abstrakta tavlor i akryl kanaliserar hon allt från en stressig vardag med små barn till stora globala hållbarhetsfrågor som mänskligheten brottas med.

Vill leda Barnfonden framåt

Anna berättar att hon ser sin främsta uppgift att leda Barnfonden framåt. Att hon som generalsekreterare har som ansvar att skapa de bästa förutsättningarna för att alla som arbetar på Barnfonden ska kunna göra ett så bra arbete som möjligt mot samma mål – att ge fler barn chans till en bättre framtid.

Varmt välkommen igen till Barnfonden, Anna!

 

 

Stort engagemang bland frisörer och kunder

Med en totalsumma på 143 644 kronor fortsätter frisörkedjan Headon att göra succé. För andra året i rad klippte de till förmån för Barnfonden. Det är viljan att bidra till en bättre värld och framtid som driver dem att fortsätta engagera sig.

– Det känns fantastiskt att vi som företag har kommit så långt att vi kan vara med och bidra på riktigt, säger Henrik Danielsson, grundare och ägare av Headon.

headon04_klipp

Många av Headons kunder har valt att klippa sig just den här dagen för att samtidigt kunna stödja Nankandula-skolan i Uganda.

Vatten och mat i fokus

En dag om året klipper Headon för Barnfonden då pengarna går till ett specifikt projekt i Uganda. Det treåriga samarbetet är nu inne på sitt andra år och viljan att hjälpa och förändra är fortfarande stark. Förra året samlade Headon och deras kunder i 145 000 kronor, där stödet gick till att förbättra vattentillgången på Nankandula-skolan i Uganda. Tack vare deras bidrag har skolan nu tillgång till rent vatten, vilket ger fler barn möjlighet att stanna i skolan.

– Vi ville helt enkelt bidra och vi kan hela tiden göra mer. Genom att jobba med våra händer skapar vi gemenskap och nya möjligheter både här och där, säger Henrik Danielsson.

Mätta magar lär sig bättre

I år ligger fokus på att mätta magar. Många barn på Nankandula-skolan går med tomma magar hela dagen och då är det inte lätt att lära sig något. Därför går årets insamling till att skolan själv ska kunna börja odla mat på den egna marken med hjälp av lokala bönder. Även ett kök kommer att byggas för att förbättra tillgången till mat och vatten. Med mätta magar och rent vatten får barnen chans att stanna i skolan och därmed förbättra skolresultaten.

 

201704_headon

Henrik Danielsson klipper här sin stamkund Peter Landgren. Båda är överens om att små medel räcker långt.

Inte bara hårda värden

För Henrik Danielsson har det varit viktigt att arbeta med ett specifikt projekt. Det ger både honom och kunderna något att sätta fingret på.

– Nu ser alla var pengarna går och det skapar en trygghet, säger han.

Med en fantastisk respons både från kunder och medarbetare, tror Henrik att engagemanget skapar stärkta relationer mellan kund och frisör.

– Kunden fortsätter att komma tillbaka, för att vi är ett företag som inte bara bygger på hårda värden.

Beundransvärt engagemang

På plats i Henriks frisörstol finns Peter Landgren som beskriver känslan för engagemanget som beundransvärt.

– Det är viktigt att människor engagerar sig och bidrar när de har möjlighet till det. Vi har alla ett ansvar att bidra till det goda samhället, säger Peter Landgren.

Peter själv har ett genuint intresse för att hjälpa till och menar att med små medel kan vi komma längre än vi tror.

– Jag tycker engagemanget är helt fantastiskt. Det sänder positiva signaler till andra företag att göra samma sak.

Ordföranden har ordet

Vi lever i tider av oro och osäkerhet. Värderingar vi länge tyckt varit självklara befinner sig under attack och ifrågasätts. I grunden handlar det om humanism och medkänsla.

Ska vi sluta oss och stänga gränser, minska möjligheten för människor att skapa en bättre framtid? Ska vi primärt slå vakt om ”vårt” – eller ska vi dela med oss?

Det är frågor som är lättare att besvara när kris, krig och flyktingströmmar är på bekvämt avstånd. Men oändligt svårare när de inte bara finns utan direkt påverkar vår egen vardag.

Ett förtroende med stort ansvar

Barnfondens svar är enkelt. Fred, trygghet och säkerhet kan bara byggas om alla människor får en rimlig chans att skapa sin framtid, utifrån sina ambitioner och förutsättningar. Barnfonden är ingen abstrakt konstruktion som lever sitt eget liv. Barnfonden är och förblir våra givares organisation. Vi i styrelsen och organisationen förvaltar ert förtroende, det är både ett privilegium och ett stort ansvar.

Ett genuint engagemang

Vi kallar oss gärna den lilla organisationen med det Stora Hjärtat och det är verkligen sant att ett starkt engagemang finns i allt vi gör. Samtidigt måste vi klara att agera professionellt och korrekt, det förtroende våra faddrar visar oss genom att stanna kvar år efter år är vår främsta belöning.

 
DSC00686

Barnen är alltid i centrum

Barnfonden agerar på många plan. I Sverige förstås med vår verksamhet och alla kontakter med givare och samarbetspartners. Runt om i världen i alla våra projekt tillsammans med våra kollegor. Men också på ett globalt plan som medlem i ChildFund Alliance, ett globalt nätverk med utvecklingsorganisationer som tillsammans distribuerar 3,8 miljarder kronor i mer än femtio länder i olika projekt. Utgångspunkten är alltid densamma – barnen är i centrum och vi arbetar för hållbar utveckling.

Vägledande globala mål

Barnfondens och ChildFund Alliances verkliga hjärtefråga är barns rätt till ett tryggt liv, utan våld, trakasserier och med möjlighet till skola och utbildning. Under 2016 arbetade ChildFund Alliance därför tillsammans med andra organisationer för att påverka FN:s arbete med att lägga fast nya globala mål för de kommande femton åren. Det är utomordentligt glädjande att det efter hårt arbete gick att få in barns trygghet i de nya globala FN-målen. Punkten 16.2 kan synas självklar: ”End abuse, exploitation, trafficking and all forms of violence against and torture of children.

Vi nöjer oss inte

Ord är dock bara ord och handling något annat. ChildFund Alliance kommer inte att nöja sig med att detta mål äntligen lagts fast utan nu jobbar vi intensivt för att hitta modeller och verktyg att mäta hur detta viktiga mål förverkligas. Genom att mäta resultat och rapportera såväl framgångar som motgångar vill vi hålla trycket uppe och regeringar och institutioner ansvariga för att leva upp till de mål de själva godkänt.

Grundvärderingar som tar oss framåt

Så mitt i all oro och osäkerhet finns det bara en väg framåt. Vi står fast vid de grundvärderingar som vägleder vår verksamhet. Genom exemplets makt vill vi, tillsammans med våra givare, visa att ett uthålligt arbete som ger fler barn möjlighet att skapa en egen framtid är den enda vägen, och den rättvisa vägen, som leder till trygghet för oss alla.

 

lennart_wiklund_kambodja

Lennart Wiklund
Styrelsens ordförande

Årsredovisningen 2016

Läs mer om vårt arbete och vår ekonomi i Barnfondens årsredovisningen 2016

Armbandet som har gett en halv miljon till Barnfonden

Syster P har skapat ett armband som bidrar till att stärka tjejers rättigheter i Etiopien. Nu har armbandet Sister Power sålts i över 5000 exemplar och för varje armband går 100 kronor till Barnfondens arbete för att förebygga skadliga traditionella sedvänjor i Etiopien. 

Tjejklubb

På tjejklubbarna i Etiopien är det tjejerna som driver utvecklingen och anordnar aktiviteter. Teater är en metod som används för att sprida kunskap, bland annat om farorna med könsstympning.

Tjejers position stärks

Annikki Schaeferdiek äger och driver smyckesföretaget Syster P tillsammans med sin syster Emma Haegerström. För tre år sedan bestämde de sig för att skapa ett smycke som stödjer Barnfondens arbete med tjejklubbar i Etiopien. I projektet arbetar Barnfonden med att stärka tjejers position i vardagen och förändra lokala traditioner som barngifte och könsstympning. En annan viktig del är att stötta tjejers utbildning och få dem att stanna kvar i skolan.

– Även om det tar tid att förändra attityder kan vi se en positiv förändring bara under de tre år som projektet har pågått.Andelen flickor som uppger att de är könsstympade har minskat från 81 till 57 procent i området Siltie i Etiopien, säger Martina Hibell, programchef på Barnfonden.

Försäljning som överträffat förväntningarna

Armbandet Sister Power har nu sålt i över 5 000 exemplar. Både försäljningen och intresset har överträffat alla förväntningar, enligt Annikki Schaeferdiek. Armbandet tillverkats för hand och eftersom Syster P inte massproducerar är siffran hög även jämfört med andra smycken i deras kollektion.

– Vi är överväldigade över det stöd som vi fått. Det är många som vill ha Sister Power-armbandet och med det visa sitt ställningstagande. Alla som köper armbandet vet varför de köper just det smycket, berättar Annikki Schaeferdiek.

Annikki_Emma

Annikki Schaeferdiek driver smyckesföretaget Syster P tillsammans med sin syster Emma Haegerström. 

Hösten 2014 började Syster P sälja armbandet och alla som har köpt det sedan dess har varit med och bidragit med en halv miljon kronor till Barnfondens arbete. Intresset är fortsatt stort och armbandet kommer att säljas även framöver. Projektet i Etiopen går nu in i sin andra fas och arbetet med tjejklubbarna kommer att spridas till fler områden.

Universellt systerskap

Annikki Schaeferdiek beskriver den typiska kunden som en kvinna som vill ta ställning och stå upp för kvinnors rättigheter och det universella systerskapet. Många vill ge en gåva till något gott, men samtidigt ge något fysiskt. Armbandet Sister Power visar att det är ett koncept som går hem hos många.

SisterPower_armband

Armbandet Sister Power är designat av Syster P och säljs för 499 kronor i olika färger i både guld och silver. 100 kronor från varje sålt armband går direkt till Barnfonden.

FN:s Globala utvecklingsmål

Barnfondens arbete i Etiopien är ett exempel på hur vi tillsammans arbetar för att uppnå de globala utvecklingsmål som har antagits av FN:s medlemsstater.

Delmål 5.3

delmål5

Avskaffa alla skadliga sedvänjor, såsom barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap samt kvinnlig könsstympning.

Därför är vi faddrar!

I Sverige har vi en stark givarkultur. Förra året gav sju av tio svenskar pengar till välgörenhet*. På Barnfonden ser vi hur tusentals faddrar förbättrar livet för åter tusentals barn och deras familjer världen över. Vi är alltid intresserade av att lära oss mer om vad det är som engagerar våra faddrar. Isabella Hallberg och Lucas Roos ger här sin syn på saken.

Lucas var 13 år när han bestämde sig för att ta från sina sparpengar och bli fadder. Isabella blev fadder för åtta år sedan då hon fick sitt första lärarjobb på en högstadieskola.

– Som lärare vill jag utveckla mina elevers empati. Jag vill visa att det går att handla och att det inte bara är ord. Även om mina elever är i en tonårsbubbla är de intresserade och ibland använder jag breven som exempel i min språkundervisning, berättar Isabella.

Isabella_Lucas_1

Isabella Hallberg och Lucas Roos pratar fadderskap på Barnfondens kontor i Malmö.

Vill veta vad pengarna används till

Både Isabella och Lucas kollade runt bland flera organisationer innan de bestämde sig var deras månadsbidrag skulle gå. Det var tydligheten och det långsiktiga perspektivet som gjorde att valet föll på Barnfonden.

-Att kunna hålla kontakt via brev var en av anledningarna till att jag valde Barnfonden. Det har gett mig en möjlighet att lära känna en ny person i ett land långt borta. Vi har skrivit regelbundet sedan vi båda var 13 år. Hela min familj har alltid velat läsa breven och veta hur det går för Abdulmalik, säger Lucas.

20-årige Abdulmalik har gått klart sin utbildning och får nu hjälp med att söka jobb. När fadderskapet höll på att avslutas i höstas passade Lucas på att hälsa på Abdulmalik i Etiopiens huvudstad, Addis Abeba. De är jämngamla och det var speciellt att träffas efter sju år av brevväxling. Lucas är fortfarande fadder, men nu till en femårig pojke i Burkina Faso.

Isabella_Lucas_2

Både Isabella och Lucas har besökt sina fadderbarn efter många års brevväxling.

Brev med vardagligt innehåll

Isabella skänker maxbeloppet på 1500 kronor för extragåvor och sprider ut det under året. Hon ger bland annat till födelsedag och till den mexikanska högtiden ”Cinco de mayo”. I breven får hon veta vad pengarna har använts till:

– Varje gång jag har gett en extragåva får jag beskrivet i brev hur mycket det är i mexikanska pesos och var de har köpt för pengarna. Den här tydligheten tycker jag är jätteviktig.

Isabella brukar skicka med små presenter som kan rymmas i kuvertet. Det är allt från klistermärken till små pussel till skrivblock, berättar hon och fortsätter:

– De vill gärna höra om min vardag så det skriver jag om och så skickar jag foton. Jag blir alltid så glad när jag får brev tillbaka. Det gör hela min dag!

Fadderresan blev en nytändning

Sommaren 2015 besökte Isabella sitt fadderbarn Gisela och hennes familj i Mexiko. Gisela var bara tre månader gammal när Isabella blev fadder. Idag är hon åtta år och går i skolan. Från att vara undernärd som liten är Gisela idag en välmående tjej med normal vikt och längd.

Varje år besöker ungefär 60 av Barnfondens faddrar sina fadderbarn och många beskriver det på samma sätt som Isabella och Lucas. Det är ett minne för livet och en nytändning i fadderskapet.

Läs om Isabellas och Lucas fadderresor

*Undersökning NOVUS/UNHCR 2016

Spisar som gynnar miljön, hälsan och jämställdheten

Föreställ dig ett rum. Det är ett ganska litet rum och på den lilla ytan ryms ett kök. Förutom att vara matplats är rummet också sovplats för en hel familj. Mitt i rummet finns en spis. Den är stor och otymplig och förutom att ta mycket plats smutsar den ner inomhusmiljön.

Det här är verkligheten för många familjer i Etiopien. I området Dugda, söder om Addis Abeba, arbetar vi just nu med att ta fram energibesparande spisar. Sedan i juni förra året ger vi stöd till kvinnogrupper som själva producerar och säljer mer miljövänliga spisar.

 

Halko Gilo (28) cooks a meal of maize porridge, the only food her family can afford to buy, at their home in Boru Wayicha village, Ethiopia. Halko’s three-month-old son, Fentale, has been diagnosed with Severe Acute Malnutrition, but his mother has been unable to get the treatment he needs. Ethiopia Food Crisis - Fentale District, Ethiopia. December 3, 2015. Photo by Jake Lyell.

Den traditionella spisen med en öppen eld leder till att många barn och vuxna får luftvägsinfektioner. Foto: Jake Lyell

Andra inkomstkällor än jordbruk

Det här är en del av ett större projekt vi stödjer för att skapa aktiviteter som kan ge inkomster vid sidan av jordbruket. 80 procent av Etiopiens befolkning är beroende av jordbruk. Det gör människorna väldigt sårbara när naturkatastrofer, som till exempel en torka, slår till. På Barnfonden arbetar vi därför målmedvetet för att ge fler människor möjlighet till alternativ när de inte längre kan försörja sig på jordbruk.

Kvinnorna vi arbetar med tillverkar spisarna och säljer dem för cirka 55 kronor styck. De formgjuter spisarna och därför är det möjligt att massproducera dem.

Improved stove

Så här ser den energibesparande spisen ut som tillverkas av 22 kilo cement 5 kilo sand och 11 kilo aska (red ashes).

Spisar som gynnar utbildning

De här spisarna drar 60 procent mindre bränsle än de traditionella spisarna många i Etiopien använder. Det är bra för miljön eftersom avverkningen av skog, som är så förödande för många fattiga länder, minskar när det inte går åt lika mycket ved. Kostnaden för att köpa ved, eller tiden för att leta reda på den, minskar med de nya spisarna. Eftersom flickor ofta får uppgiften att hämta ved blir skolan lidande på grund av denna syssla. Att ha en spis som drar mindre bränsle bidrar därför också till att behålla flickor kan gå klart skolan.

Aysha är en av dem som tillverkar spisar och försäljningen har gjort att hon har kunnat köpa en åsna. Den använder hon sig av för att transportera vatten och mat från marknaden sex kilometer bort. Åsnan hjälper dessutom till att dryga ut inkomsten ytterligare för Aysha, då hon hyr ut den så att andra kan använda den som transporthjälpmedel.

Kvinnorna tar plats

Det här är ett fint exempel på en enkel lösning som ger många ringar på vattnet. Luftvägsinfektioner är en av de vanligaste dödsorsakerna för barn i Etiopien och de nya, energibesparande spisarna gör inomhusmiljön bättre eftersom de släpper ut mindre rök. Det finns också en genusaspekt. Kvinnorna som tillverkar och säljer spisarna får en liten inkomst och därmed en starkare ställning i familjen och på sikt också i samhället.

Anmäl dig här:

Jag vill bli
Speciella önskemål
Mina personuppgifter

Vill du bli fadder till mer än ett barn eller ha hjälp med din anmälan? Kontakta Barnfonden på 040- 12 18 85 eller mejla info@barnfonden.se

Barnfonden behandlar dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen. Läs om PuL.