Studentlitteratur vill hjälpa människor på kunskapsresan

För tio år sedan bröt Studentlitteratur med en gammal tradition. Istället för att ge sina författare en bok med en hälsning i julklapp bestämde de sig för att testa något nytt. Den nya traditionen är idag lika etablerad som uppskattad. Att julklappen går till Barnfondens arbete är inte längre någon överraskning, men vilket specifikt projekt som stöds är nytt för varje år.  

– På Studentlitteratur vill vi bidra till en bättre värld genom utbildning. Vi skapar förutsättning för lärande och genom att stödja Barnfondens arbete tar vi vår vision från Sverige till andra länder, säger Magnus Pettersson Roos, vice VD på Studentlitteratur.

Studentlitteratur

Magnus Pettersson Roos har varit med från början då samarbetet mellan Studentlitteratur och Barnfonden startade för 10 år sedan. Foto Christoffer Lomfors

Bästa julklappen någonsin

Magnus Pettersson Roos minns att det var med viss nervositet de bestämde sig att ändra julklapp och istället för en bok ge en gåva till Barnfonden. När det väl var bestämt togs det enormt väl emot bland författarna. Många beskrev det som den bästa julklappen de någonsin fått.

Frågor det är lätt att känna starkt för

Flera av Studentlitteraturs medarbetare har tidigare forskat eller på andra sätt arbetat med utbildning. Magnus är en av dem och för honom och många av hans kollegor är det tilltalande ha ett ben kvar i den akademiska världen samtidigt som de arbetar i förlagsbranschen.

Frågorna de arbetar med är lätt att känna starkt för. Det som driver Studentlitteratur är att möjliggöra god utbildning och skapa förutsättning för lärande. Projekten de stödjer genom Barnfonden har alltid koppling till utbildning. Förra årets julgåva gick till ett utbildningsprojekt i Rajasthan i Indien. Där har nu 600 barn från minoritetsgrupper i avlägsna byar fått möjlighet att lära sig läsa, räkna och skriva.

– Genom åren har vi stött olika projekt med fokus att hjälpa människor på kunskapsresan. I början var det skolböcker och sedan har det utvecklas vidare. Många av projekten har varit i Etiopien, men vi har också stött initiativ i Kambodja och Indien, berättar Magnus.

Ett projekt som sticker ut

Magnus delar med sig av ett minne som har berört honom djupt. Det var 2013 års julgåva som gick till att rusta upp en förskola i Etiopien. Genom projektet har förskolan försätts med stolar, bord, skolmaterial, vattenbehållare och leksaker. Barnens föräldrar var involverade i upprustningen och uppmärksamheten kring arbetet har lett till att inskrivningarna har ökat och fler barn ges chans att gå på förskola.

(left to righ) Ayantu (3), Angatu (1) and Timbaratu (5) attends an ECD center in Fantale, Ethiopia ChildFund Ethiopia.May 2012.Photo by Jake Lyell

När små barn har någonstans att vara om dagarna är det många äldre syskon som får möjlighet att gå i skolan istället för att passa de små medan föräldrarna arbetar. Foto: Jake Lyell

– Vi är stolta över att kunna bidra långsiktigt och vi får alltid bra uppföljning från Barnfonden. Att få arbeta med att skapa förutsättningar för god utbildning är ett privilegium och vi vill kunna bidra till ett sammanhang där utbildning inte ä en självklarhet, säger Magnus.

Dagens flickor är morgondagens kvinnor

De som jobbar på Studentlitteratur känner starkt för människors utveckling genom utbildning. Samarbetet med Barnfonden är en del i arbetet för att skapa förutsättningar för lärande, både i Sverige och i delar av världen där utbildning inte tas för givet.

Alla barn har rätt att gå i skolan och få möjlighet att nå sin fulla potential. När en familj inte har möjlighet att låta sina barn gå i skolan drabbar det ofta flickor hårdast. Fler flickor än pojkar tvingas också hoppa av skolan innan de gått klart.

– Att lyfta kvinnor och ge dem möjlighet att utveckla hela sin potential lyfter också samhället. Det vilar på vetenskap. Morgondagens kvinnor är dagens flickor och därför har vi särskilt engagerat oss för flickors rätt till skolgång, avslutar Magnus.

Hösten 2017 firar Barnfonden och Studentlitteratur tio år av samarbete. Julgåvan har under de här åren bidragit med 800 000 kronor till Barnfondens arbete och samarbetet fortsätter.

 

Gymnastiklärare centrala i vårt nya projekt

Oruro ligger på den bolivianska högplatån och är en av landets mest våldsamma städer. I ett nytt projekt arbetar Barnfonden tillsammans med ungdomar för att bryta våldsspiralen. På idrotten får eleverna leka, tävla och göra samarbetsövningar – och därefter reflektera tillsammans. Barnfondens programchef Martina Hibell tog på sig träningsskorna och var med på en gymnastiklektion när hon besökte Oruro.

Våld och övergrepp är ett stort problem i hela Bolivia. Inte minst i den gamla gruvstaden Oruro där hälften av eleverna har utsatts för våld i skolan. Olika former av aga är fortfarande en vanlig uppfostringsmetod.

Bolivia_2011

På Barnfonden arbetar vi med våldsförebyggande undervisning och för att fler unga ska känna till sina rättigheter.

Sport och spel en del i utvecklingen

I vårt nya projekt, som finansieras av Radiohjälpen, arbetar vi för att förändra våldsamma attityder och beteenden hos föräldrar, lärare och elever. Metoderna som vi använder kallas Reflexionar och Jugar. Reflexionar riktar sig till vuxna och lär ut våldsförebyggande metoder i både klassrummet och hemmet. Metoden Jugar riktar sig till gymnastiklärare och de får lära sig hur de kan använda våldsförebyggande arbete i sin undervisning med hjälp av lekar och övningar.

– Genom sport och spel hoppas vi kunna nå fram till barnen och på så vis skapa ett kreativt forum för diskussion och reflektion. Barnen tar lätt till sig ny information när de får leka och vara aktiva samtidigt, berättar Martina Hibell efter sitt besök i Oruro.

Eleverna kommer i första hand att få öva sig på gymnastiklektionerna och i slutet av projektet anordnar de själva en större turnering med antivåldstema.

Under sitt besök på en skola i Oruro fick Martina vara med på en lektion. Hon berättar att de lekte och gjorde övningar utomhus på en fotbollsplan och direkt efteråt reflekterade alla tillsammans i grupp:

– Eleverna pratade om huruvida de känt sig utsatta eller om de själva bidragit till att någon annan känt sig utsatt. De pratade också om hur mycket det påverkar en när man inte får hjälp och hur det känns när ett bra samarbete fungerar.

Viktigt att följa projekten på nära håll

När Martina besöker ett projekt eller en verksamhet som Barnfonden driver får hon inblick på plats hur verksamheten bedrivs. Hon skaffar sig en överblick över kvaliteten, vad vi är nöjda med, vad som kan göras bättre och vad som behöver följas upp.

– Det ger en helt annan förståelse att se på plats. Vi får en känsla av hur projektpersonalen bemöter barnen. Det är sådant vi inte kan få veta genom rapporter eller mail som vi får. Vi kan prata direkt med både barn och vuxna och få en djupare förståelse för situationen de lever i, förklarar Martina.

Lugnare, men fortsatt mycket våld

Barnfonden finns i 25 länder och behoven mellan och inom länder ser väldigt olika ut. I Bolivia är våldproblematiken i fokus. Vi har under flera år arbetat med våldsförebyggande undervisning i Oruro.

– Vi kan verkligen se en effekt av vårt tidigare arbete. Det är lugnare nu i området och färre gäng. Vi har fokuserat på bemötande, konfliktlösning, övergrepp i skolan och mobbning. Och så klart att lära ut hur vi löser konflikter utan att ta till våld, avslutar Martina.

 

 

Ett steg in i framtiden

Barnfonden arbetar för att skolbiblioteken ska blir mer barnvänliga och bättre utrustade. Väl utrustade skolbibliotek är ett led i att få fler barn till skolan och att öka läskunnigheten. Att läsplattor numera samsas med böcker och tidningar är något nytt.

På skolbiblioteken i Kambodja samlas barn för att läsa och göra sina läxor. Utbildning är ofta lågt prioriterad i Kambodja och därför är tillgången till böcker och läromedel många gånger bristfällig.

– Läsplattorna hjälper barnen att på ett nyfiket sätt lära sig räkna och läsa. De kan utveckla sina färdigheter på ett sätt som är nytt för dem och med dagens teknik kan vi på ett effektivt sätt ge barnen tillgång till helt nya pedagogiska verktyg, säger Malou Bratt på Barnfonden.

tablet

Tillgång till nya verktyg

Du kan vara med och stödja tillgången till läsplattor på skolbiblioteken vi arbetar med. Med hjälp av läsplattorna tar barnen del av pedagogiska verktyg som hjälper dem att träna sina läs- och skrivkunskaper. Läsplattorna laddas med hjälp av solcellspaneler som finns installerade på biblioteken.

På skolbiblioteken i Kambodja samlas barn för att läsa och göra sina läxor. Utbildning är ofta lågt prioriterad i Kambodja och därför är tillgången till böcker och läromedel många gånger bristfällig.

Nytt inslag på biblioteken

Väl utrustade skolbibliotek är ett led i att få fler barn till skolan och att öka läskunnigheten. Att läsplattor numera samsas med böcker och tidningar är något nytt.

Du kan vara med och stödja tillgången till läsplattor på skolbiblioteken vi arbetar med. Med hjälp av läsplattorna tar barnen del av pedagogiska verktyg som hjälper dem att träna sina läs- och skrivkunskaper. Läsplattorna laddas med hjälp av solcellspaneler som finns installerade på biblioteken.

Köp en läsplatta

Sol ger energi och utveckling

Sol och energi. De fungerar så bra ihop och det ska vi ta tillvara. Det pågår intensiv utveckling runt om i världen för att fler människor ska kunna dra nytta av solens strålar. Barnfonden har arbetat med solenergi i flera år och nu utvidgar vi detta arbete.

I många av de länder vi arbetar finns det goda förutsättningar för att ta tillvara solens energi. Bra mycket bättre än här i Sverige, där vatten- och vindkraft är betydligt vanligare som förnybar energikälla.

solcellspanel

 Utvecklingen är på gång

Skulle vi omvandla den solenergi som stålar in mot jorden skulle det räcka att omvandla energi från några procent av jordens ökenyta för att sedan ha energi som räcker för hela jordens energianvändning. Solenergi är under utveckling och bland annat i Nordafrika byggs det ny stora anläggningar för att utveckla tekniken och få kostnaderna lägre.*

– På Barnfonden har vi arbetat med solenergi i många år. Vi har tidigare haft flera lyckade projekt med solcellspaneler, bland annat på skolor i Kambodja och på lärocenter på den indiska landsbygden. Nytt för i år är att solcellspaneler nu finns i vår webbshop, berättar Malou Bratt på Barnfonden.

Solcellspaneler på skolor i Mali

I de utsatta områdena där vi arbetar gör solcellspaneler på skolorna stor skillnad. Lärare och elever kan använda lampor som på många sätt underlättar undervisningen och fläktar som kyler när det är varmt i klassrummen.

Solcellspanelerna i vår webbshop går till skolor i Mopti i Mali. Området är konfliktdrabbat och vi arbetar på många plan för att fler barn ska få tillgång till en bra och trygg utbildning.

Köp en solcellspanel

 

*Naturvårdsverket – miljöarbete i samhället, www.naturvardsverket.se

 

 

 

Skolstartspaket där det gör mest nytta

Vi vill att alla barn ska få uppleva lyckan över att ha en egen skolväska. I vårt projekt i konfliktdrabbade Mopti i Mali arbetar vi för att fler barn ska få gå i fungerande skolor – och att skolbarnen ska få egna skolväskor med pennor och skrivböcker.

Mali är politisk instabilt sedan militärkuppen 2012 och det har fått allvarliga konsekvenser för tillgången till bra och säker utbildning. Möjligheten för flickor att få en utbildning var låg redan före konflikten. Nu har situationen försämrats ännu mer, inte minst på grund av förtryckande grupper som bevarar gamla könsnormer.

I Mopti finns idag 300 skolor som inte fungerar. Det är ungefär en tredjedel av alla skolor i området. Många skolor saknar också dricksvatten och toaletter vilket gör skolan osäker, särskilt för flickor.

mali

En egen skolväska

Skolstartspaketen i Barnfondens webbshop delas ut till barn i Mopti. De får en egen skolväska med pennor och skrivbok som gör det lättare för barnen att öva på egen hand.

Ny skola och förändrade attityder

Skolan vi bygger i Mali kommer att ha tre klassrum med skolbänkar och svarta tavlor, separata toaletter för flickor och pojkar, samt böcker och pennor till barnen. Samtidigt jobbar vi med barn, familjer och lokala ledare för att förändra attityden till flickors utbildning.

Köp ett skolstartspaket

 

Capri Collection vill bidra till en bättre värld

Capri Collections resa börjar i en källarlokal i Sexdrega utanför Borås. Det var där grundarna Anna och Ulf Högfeldt startade klädföretaget för 23 år sedan. Samarbetet med Barnfonden har även det en lång historia. Till varje vår- och höstkollektion skapar Capri Collection en accessoar som säljs till förmån för Barnfonden och det har de nu gjort i tio års tid.

Textiltraditionen är stark i Borås. På 1950-talet var staden en av de mest expansiva orterna i Sverige tack vare textilindustrin. Capri Collection har sedan många år vuxit ur källarlokalen i Sexdrega och de har numera kontor, designstudio och lager i samma byggnad i centrala Borås.

Klädföretaget har inga egna butiker utan säljer via webbshop och återförsäljare i 350 butiker, främst i Sverige men också i Norge, Finland och Danmark.

Capricollection

Capri Collections stöd till Barnfonden är ett sätt att år efter år bidra till en bättre värld, säger Maria Olsson och Anna Högfeldt.

Så föddes idén till samarbetet

Samarbetet med Barnfonden började genom att Anna Högfeldt och hennes familj blev faddrar till en flicka. Den flickan är sedan länge vuxen, liksom det andra barnet de blev faddrar till.  Nu är de faddrar till ett tredje barn, Mireille, i Benin. När vi träffas i Borås berättar Anna om sin uppväxt som delvis var i Zambia. Hennes pappa arbetade med bistånd och Anna var fast besluten att gå i hans fotspår när hon blev själv blev vuxen.

– Mina år i Zambia har följt mig hela livet. Jag ville arbeta med bistånd men livet tog andra vägar då Capri Collection växte snabbt som företag. Jag insåg att alla inte behöver flytta långt för att hjälpa. Vi kan hjälpa här, säger Anna.

Det var så idén föddes att utveckla samarbetet med Barnfonden från att ha ett fadderbarn till att bidra till hela projekt.

Engagemang i hela kedjan

– Till varje vår- och höstkollektion skapar vi en accessoar där varje krona, utöver kostnaden för tillverkning, går till Barnfondens arbete. Vi har ett stort engagemang från våra återförsäljare som köper in produkten till fullpris utan att själva göra någon vinst vid försäljning. De är lika engagerade som vi, berättar Maria, VD på Capri Collection.

Väljer projekt med stor omsorg

Varje säsong får Capri Collection förslag på projekt de kan välja att stödja. Anna och Maria berättar att de väljer med stor omsorg. Projektet ska vara tydligt och de ser gärna att kvinnor och flickor är i fokus.

–Det ska vara lätt att se vad pengarna går till. Många vill inte skänka till hjälporganisationer för de inte är säkra på vad pengarna går till. För oss är inte detta ett hållbart argument! Det viktiga är att arbeta med en seriös organisation som man kan lita på.

Maria berättar vidare att de i varje katalog har en bild på produkten de säljer till förmån för Barnfonden och en beskrivning om vad pengarna går till. Hösten 2017 går stödet till Barnfondens projekt för ökad tillgång till rent vatten på skolor i Kampala i Uganda och vårens armband har bidragit till arbetet mot könsstympning i Etiopien.

Personlig kontakt och uppföljning är viktigt

Precis som för Barnfonden är långsiktighet en grundpelare i allt arbete Capri Collection bedriver. De har en långsiktig relation med sina leverantörer och kunder. Många av Capri Collections kunder har hittat sin stil i deras kollektioner och återkommer år efter år. Maria lyfter fram hur stort förtroende det skapar när relationerna är långvariga:

– Vi håller oss till Barnfonden precis som vi håller oss till våra leverantörer. För oss är det viktigt med personlig kontakt och att vi får uppföljning på de projekt vi stödjer. Barnfonden var ett lätt val. Och ett bra val.

När vi besöker Capri Collection i Borås visar Maria och Anna upp några smakprov från höstkollektionen. Det märks att de har arbetat länge tillsammans. De fyller i och kompletterar varandras meningar.

Capri Collection-stilen beskriver de som bohem-rockig med romantiska inslag. Även om något är trendigt och kommersiellt gångbart väljer de bort sådant som inte passar stilen.

– Kedjan måste hänga ihop i alla led vi arbetar. Vi letar inte efter det billigaste landet att producera i. Vi har valt Kina och Indien för att båda har en lång tradition av tillverkning och är gamla, inarbetade textilländer, förklarar Anna.

Stödet till Barnfonden är ett sätt att år efter år bidra till en bättre värld. Under vårt tio år långa samarbete ha Capri Collections smycken bidragit med 300 000 kronor till Barnfondens arbete.

Engagemang som bidragit med en miljon kronor

För tio år sedan bröt utbildningsförlaget Studentlitteratur med en gammal tradition. Istället för att ge sina författare en bok i julklapp bestämde de sig för att testa något nytt. Samarbetet med Barnfonden tog då sin början. Vid samma tid valde klädföretaget Capri Collection att ta sitt engagemang ett steg vidare. Utöver att vara faddrar började de sälja en artikel varje säsong till förmån för Barnfonden. I år firar vi tio år av samarbete med två företag som tillsammans bidragit med över en miljon kronor till vårt arbete.

Magnus Pettersson Roos är vice VD på Studentlitteratur och han minns att det var med viss nervositet de bestämde sig för att ändra julklapp. I många år hade alla Studentlitteraturs författare fått en bok med en personlig hälsning. Nu är det tio år sedan en gammal tradition byttes mot en ny och julklappen har sedan dess varit en gåva till Barnfonden. Oron visade sig vara obefogad och den nya julklappen togs väldigt väl emot.

Studentlitteratur

– Flera av författarna beskrev det som den bästa julklappen de någonsin fått. På Studentlitteratur vill vi bidra till en bättre värld genom utbildning. Vi skapar förutsättning för lärande och genom att stödja Barnfondens arbete tar vi vår vision från Sverige till andra länder, berättar Magnus Pettersson Roos. Foto: Christoffer Lomfors.

Frågor det är lätt att känna starkt för

Projekten Studentlitteratur stödjer genom Barnfonden har alltid koppling till utbildning. Fokus är att hjälpa människor på kunskapsresan. Magnus berättar att de medvetet valt en tydlig nisch och att förra årets julgåva gick till ett utbildningsprojekt i Rajasthan i Indien. Där har nu 600 barn från minoritetsgrupper i avlägsna byar fått möjlighet att lära sig läsa, räkna och skriva.

Ett projekt sticker ut

Det finns ett projekt som Magnus talar extra varmt om och det är 2013 års julgåva. Den gick till att rusta upp en förskola i Etiopien med stolar, bord, skolmaterial, vattenbehållare och leksaker. När små barn har någonstans att vara om dagarna är det många äldre syskon som får möjlighet att gå i skolan istället för att passa de små medan föräldrarna arbetar.

– Vi är stolta över att kunna bidra långsiktigt och vi får alltid bra uppföljning från Barnfonden. Att få arbeta med att skapa förutsättningar för god utbildning är ett privilegium och vi vill kunna bidra till ett sammanhang där utbildning inte är en självklarhet.

(left to righ) Ayantu (3), Angatu (1) and Timbaratu (5) attends an ECD center in Fantale, Ethiopia ChildFund Ethiopia.May 2012.Photo by Jake Lyell

Viktigt att få uppföljning om projekten

Studentlitteratur och Capri Collection verkar i vitt skilda branscher och deras stöd har gått till olika projekt i Barnfondens regi. Samtidigt finns det flera punkter där de möts. De beskriver båda att projekten de stödjer ofta har särskilt fokus på flickors rättigheter och möjlighet till utbildning. Att projekten följs upp är viktigt och både Capri Collection och Studentlitteratur är noga med att förmedla vidare till sina medarbetare, samarbetspartners och kunder om hur de med gemensamma krafter gör skillnad för utsatta barn.

Stort engagemang som började med ett fadderbarn

Sedan 20 säsonger tillbaka skapar Capri Collection en artikel i sin kollektion till förmån för Barnfonden. En till vårkollektionen och en ny på höstkanten. Anna och Ulf Högfeldt grundade företaget för 23 år sedan och samarbetet med Barnfonden började genom att Anna och Ulf blev faddrar till en flicka. När vi besöker Capri Collections huvudkontor i Borås berättar Anna om sin uppväxt som delvis var i Zambia. Hennes pappa arbetade med bistånd och Anna var fast besluten att gå i hans fotspår när hon blev själv blev vuxen:

– Mina år i Zambia har följt mig hela livet. Jag ville arbeta med bistånd men livet tog andra vägar då Capri Collection växte snabbt som företag. Jag insåg att alla inte behöver flytta långt för att hjälpa. Vi kan hjälpa här.

Det var så idén föddes att utveckla samarbetet med Barnfonden från att ha ett fadderbarn till att bidra till hela projekt.

– Till varje vår- och höstkollektion skapar vi en artikel, oftast en accessoar där varje krona, utöver kostnaden för tillverkning, går till Barnfonden. Våra återförsäljare köper in artikeln till fullpris utan att själva göra någon vinst vid försäljning. De är lika engagerade som vi, berättar Anna.

Capricollection

Maria Olsson och Anna Högfeldt på CapriCollections huvudkontor i Borås.

Varje projekt väljs med stor omsorg

Varje säsong får Capri Collection förslag på projekt de kan välja att stödja. Hösten 2017 går stödet till Barnfondens projekt för ökad tillgång till rent vatten på skolor i Kampala i Uganda. Maria Olsson är VD för företaget och hon berättar att de väljer projekt med stor omsorg. Det ska vara ett tydligt uppdrag och de ser gärna att kvinnor och flickor är i fokus.

– Det ska vara lätt att se vad pengarna går till. Många vill inte skänka till hjälporganisationer för att de inte är säkra på vad pengarna går till. För oss är inte detta ett hållbart argument. Det viktiga är att arbeta med en seriös organisation som man kan lita på, säger Maria.

Personlig kontakt och uppföljning är viktigt

Precis som för Barnfonden är långsiktighet en grundpelare i allt arbete Capri Collection bedriver. De har en långsiktig relation med sina leverantörer och kunder. Många av Capri Collections kunder har hittat sin stil i deras kollektioner och återkommer år efter år. Maria lyfter fram att långvariga relationer skapar ett stort förtroende:

– Vi håller oss till Barnfonden precis som vi håller oss till våra leverantörer. För oss är det viktigt med personlig kontakt och att vi får uppföljning på de projekt vi stödjer. Barnfonden var ett lätt val. Och ett bra val.

Samarbeten som fortsätter

Under tio års tid har Studentlitteraturs julgåvor bidragit med 800 000 kronor till Barnfonden. Och vilken årets julklapp blir är ännu en hemlighet. Capri Collection tar år efter år fram en produkt där de valt att gå hela vägen. De tar själva inte ut något av vinsten utan allt går till Barnfonden och under tio år har de bidragit med 300 000 kronor.

Världens Barn firar 20 år

I år fyller Världens Barn 20 år och runt om i Sverige engagerar sig tusentals människor för att samla in till barnprojekt över hela världen.

Vi på Barnfonden är stolta över att vara en del av Världens Barn som är ett samarbetet samarbete mellan Radiohjälpen, SVT, Sveriges Radio P4 och 14 hjälporganisationer. Och det är verkligen unikt att så många organisationer går ihop och kämpar för en sak.

SVBD

Skramla för Världens Barn

Alla kan vara med och samla in – och det finns många olika sätt att göra det på! Du kan skramla med bössa eller starta en digital insamling eller ett event. Alla kan vara med och engagera sig i Sveriges största insamling: varldensbarn.se/skramla

Pengarna går till att stödja mer än hundra projekt runt om i världen. De barn som har det allra tuffast ges möjlighet till skolgång och tryggare tillvaro i livet. För barn som många gånger är mer eller mindre chanslösa förändras livet.

Konflikthantering utan våld i Bolivia

Genom förra årets insamling har vi fått stöd till vårt profilprojekt i Bolivia där vi arbetar med att förbygga våld. I staden Oruro i på den bolivianska högplatån arbetar vi med förändra våldsamma attityder och beteenden hos föräldrar, lärare och elever, genom att arbeta med konfliktlösning och kommunikation. Genom sport och spel hoppas vi kunna nå fram till barnen och därigenom skapa ett kreativt forum för diskussion och reflektion.

Bolivia_2011

Läs mer: Barnfondens profilprojekt i Bolivia

Födelsebevis till burkinska barn

Barn som saknar födelsebevis finns inte i juridisk mening. Det betyder bland annat att de inte kan kräva sin rätt till sjukvård eller få ut bevis på sin skolexamen. Barn som inte kan bevisa sin ålder har också svårt att skydda sig mot barnarbete och barnäktenskap.

I Burkina Faso saknar många barn födelsebevis och genom ett Radiohjälpen-finansierat projekt har Barnfonden arbetat för att förbättra situationen för barnen i flera kommuner. Här besöker vi en förskola i ett av områdena vi arbetar för att fler barn ska få chans till en bättre framtid.

Missa inte!

Fredagen den 6 oktober 2017 kan du följa den direktsända TV-galan på SVT kl. 20–22.

Ätbart ända ned till roten

Föreställ dig ett träd. Ett träd som kan klara tuffa klimatförhållande, som är ätbart ända ned till roten och som är ovanligt näringsrikt. Kanske ser du ett moringaträd för ditt inre? Det gör vi!

Moringaträdet trivs i både mycket torrt och tropiskt klimat och redan det första året växter det 3–4 meter. När det väl är planterat dröjer det 6–8 månader tills trädet bär frukt och nästan alla delar av moringaträdet är ätbara och näringsrika.

Moringa

Hela trädet fullpackat med näring

Löven, fröna, blommorna och stammen går att tillaga på olika sätt och de är rika på vitaminer, aminosyror, antioxidanter, protein och järn. Moringaträdets löv och blommor kan ätas som sallad och fröna kan rostas och ätas likt jordnötter eller användas som smaksättare. Även de nyttiga rötterna är ätbara efter att man tillagat dem. Torkade löv och frön används för att ta fram pulver och olja som används till mat som är näringsfattig.

Moringaträd_site_tunn

Fascinerande fakta

Moringaträdets blad är ätbara och innehåller*:

  • Sju gånger så mycket C-vitamin som apelsiner
  • Fyra gånger så mycket A-vitamin som morötter
  • Fyra gånger så mycket kalcium som mjölk
  • Tre gånger så mycket kalium som bananer
  • Dubbelt så mycket protein som yoghurt

Köp ett moringaträd

Plantera ett moringaträd som är ätbart ända ner till roten. För 100 kronor kan du ge bort ett moringaträd som går till en behövande familj: www.gavokatalogen.barnfonden.se

Vi är så glada över att kunna erbjuda moringaträdet i vår webbshop.Vi här på Barnfonden blir mer och mer fascinerade ju mer vi lär oss om moringaträdet och vi förstår att det kallas för mirakelträd. Tänk vilken gåva att ge till en familj, säger Malou Bratt på Barnfonden. 

Och visste du att moringaoljan användes som parfym redan i romarriket. En mycket uppskattad doft sägs det!

 

*  Development, Security, and Cooperation; Policy and Global Affairs; National Research Council; National Research Council

 

Hur långt kommer Marie cykla?

Marie Cleréus från Skåne cyklar för Världens Barn. Hon har startat sin egen insamling och hennes mål är samla in 20 000 kronor och cykla 40 mil. Alla kan skänka ett valfritt belopp och för varje uppnådd 500-lapp trampar Marie en mil till.

– Jag är cykeltokig och det här är mitt sätt att bidra. Det är spännande att följa insamlingen och se hur många mil det blir i slutändan, säger Marie.

Marie2

Tusentals engagerar sig

Förutom att ha startat sin egen insamling är Marie regionsamordnare i Skåne för Världens Barn och det innebär att hon kooridinerar arbetet med frivilliga i 15 kommuner. Tusentals frivilliga runt om i landet engagerar sig för Världens Barn och de stora insamlingsdagarna är den 30 september och 7 oktober.

Alla kan starta en insamling

I höst firar Världens Barn 20 år och nytt för i år är att alla kan starta sin egen insamling. Det är just en sådan Marie har startat och hennes insamling har redan nått flera tusen kronor. Det är först i början av oktober som Marie kommer veta hur många mil hon ska cykla för Världens Barn:

– Vädret kan bli en utmaning i oktober, men jag brukar cykla oavsett väder. Jag cyklar på min damcykel och håller en snitthastighet på 20 km i timmen.

Marie drar sig inte för att cykla långt och snabbt, men hon gör aldrig avkall på fikapauserna. Hon väljer gärna cykelrutter i trakterna där hon bor i skånska Höllviken och ibland blir det en avstickare till Trelleborg eller Ystad.

Marie1

 

Följ Maries insamling

Barnfonden är med i Världens Barn

Vi på Barnfonden är stolta över att vara en del av Världens Barn som är ett samarbetet samarbete mellan Radiohjälpen, SVT, Sveriges Radio P4 och 15 hjälporganisationer. Det är unikt att så många organisationer går ihop och kämpar för en sak. Fredagen den 6 oktober kan du följa den direktsända TV-galan på SVT kl. 20–22.

Jubileumslogotyp

 

 

 

 

Anmäl dig här:

Jag vill bli
Speciella önskemål
Mina personuppgifter

Vill du bli fadder till mer än ett barn eller ha hjälp med din anmälan? Kontakta Barnfonden på 040- 12 18 85 eller mejla info@barnfonden.se

Barnfonden behandlar dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen. Läs om PuL.