Aktuellt

RSS

Här är FN:s nya utvecklingsmål

FN:s nya globala utvecklingsmål är 17 stycken till antalet, med hela 169 delmål. De nya målen antogs formellt under ett möte i FN-skrapan i New York under helgen. Flera av målen syftar till att göra livet […]

Militärkupp i Burkina Faso

Arbetet i Barnfondens projekt i Burkina Faso har i det här skedet inte påverkats av den kupp som delar av landets militär nyligen genomfört. Kuppmakarna har sagt att de ska utlysa nyval och har tillsatt ett […]

Flyktingkatastrofen

Barnfonden följer med oro den pågående flyktingkatastrofen. Miljontals människor, många av dem barn, lämnar sina hem för att undkomma krig, konflikt och katastrof. De allra flesta söker sin tillflykt till länder i regionen, som Libanon och […]

Vulkanaktivitet i Ecuador och tropisk storm på Dominica

Både Ecuador och Dominica har de senaste veckorna drabbats av naturens krafter. I Ecuador har Cotopaxi-vulkanen visat ökad aktivitet och i Dominica har en tropisk storm åsamkat stora delar av landet betydande skador. Flera fadderprojekt och […]

Barnfonden bidrar med katastrofhjälp till västra Burma

Barnfonden bidrar med katastrofhjälp för att stödja barn och familjer som har drabbats av översvämningar i västra Burma. Minst 88 människor har dött till följd av det häftiga monsunregnet. Regnet har gjort stora landområden obeboeliga. Närmare 300 […]

Anmäl dig här:

Jag vill bli
Speciella önskemål
Mina personuppgifter
Ange ditt personnummer här
(för skattereduktion)
Jag är

Vill du bli fadder till mer än ett barn eller ha hjälp med din anmälan? Kontakta Barnfonden på 040- 12 18 85 eller mejla info@barnfonden.se

Barnfonden behandlar dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen. Läs om PuL.

* Du har rätt till skatteavdrag med 25 %. Gåvorna måste vara minst 200 kr per gång och minst 2 000 kr per år. Du måste vara över 18 år och betala skatt i Sverige. Läs mer